Koronawirus a recepta farmaceutyczna

koronawirus recepta farmaceutyczna

Zachorowałeś i potrzebujesz leku? Przyjmujesz na stałe jakieś lekarstwa? Co w sytuacji, gdy nie możesz dostać się do lekarza lub pójść do przychodni? Pewne ułatwienia wprowadza ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. Nr 126, poz. 1381) oraz nowa ustawa z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Recepta farmaceutyczna

Zwykle to lekarz przepisuje nam niezbędne lekarstwa. Schemat wygląda następująco: lekarz -> recepta -> apteka.

Prawo farmaceutyczne przewiduje, że w przypadku nagłego zagrożenia życia pacjenta farmaceuta posiadający prawo wykonywania zawodu, może wydać bez recepty lekarskiej produkt leczniczy zastrzeżony do wydawania na receptę w najmniejszym terapeutycznym opakowaniu, z wyłączeniem środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów kategorii 1.

W takim przypadku recepta jest realizowana z odpłatnością 100%.

Stan epidemiczny

Obecnie medycy mają wiele zmartwień na głowie i kolejki do lekarza mogą się wydłużać. W nowej ustawie możemy znaleźć pewne ułatwienia, które pozwolą wszystkim zaoszczędzić to, co bywa najcenniejsze, a więc czas.

Ustawa koronawirusowa przewiduje bowiem, że w przypadku zagrożenia zdrowia pacjenta związanego z COVID-19, farmaceuta posiadający prawo wykonywania zawodu może wystawić receptę farmaceutyczną. Jak łatwo zauważyć zniknął tu wymóg zaistnienia nagłego zagrożenia życia pacjenta. W dalszym ciągu taka recepta realizowana jest z odpłatnością 100%.

W przypadku konieczności konsultacji prawnej w zakresie prawa farmaceutycznego zachęcam do kontaktu.