Odstąpienie od umowy o udział w imprezie turystycznej

Koronawirus. Odstąpienie od umowy o organizację imprezy turystycznej

Koronawirus. Odstąpienie od umowy o udział w imprezie turystycznej

#Koronawirus Wykupiłeś wycieczkę albo wczasy pod palmami? Czy z powodu koronawirusa możesz odstąpić od umowy?

Co mówią przepisy?

Polskie przepisy przewidują możliwość odstąpienia od umowy o udział w imprezie turystycznej przed rozpoczęciem imprezy turystycznej bez ponoszenia opłaty za odstąpienie w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej lub przewóz podróżnych do miejsca docelowego.

Wzór

Wychodząc naprzeciw osobom, które zawarły umowę o udział w imprezie turystycznej i które ze względu na wirus SARS-CoV-2 nie mogą w niej uczestniczyć, pragnę przedstawić wzór pisma o odstąpienie od umowy i zwrot uiszczonej wpłaty. Możesz przedłożyć je organizatorowi turystycznemu.

………………………………………………….

miejscowość, data

……………………………………………………………………

Imię i nazwisko

……………………………………………………………………

Adres

……………………………………………………………………

Nazwa organizatora imprezy turystycznej / biura podróży

……………………………………………………………………

Adres organizatora imprezy turystycznej /biura podróży

……………………………………………………………………

Numer rezerwacji /umowy

……………………………………………………………………

Data rezerwacji /zawarcia umowy

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY O UDZIAŁ W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ

 

Ja …………………………………………………………………… (imię i nazwisko) oświadczam, że na podstawie art. 47 ust. 1 i ust. 4 Ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 548). odstępuję od umowy o udział w imprezie turystycznej………………………………………… (nr rezerwacji /umowy).

Odstąpienie od umowy spowodowane jest stanem zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Stanowi to nieuniknioną i nadzwyczajną okoliczność w rozumieniu cytowanego przepisu.

Wnoszę o niezwłoczny zwrot wpłaconej kwoty w wysokości ……………..………… na numer rachunku bankowego: …………………………………………………………………………………….

……………………………………

imię i nazwisko – podpis

 

Każdy przypadek może różnić się od siebie i powodować konieczność zasięgnięcia porady prawnej. Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej proszę o kontakt.