Usługi

Oferta

Kancelaria świadczy usługi na rzecz osób fizycznych, podmiotów gospodarczych oraz organizacji pozarządowym w różnych sferach ich funkcjonowania. Nie jesteś pewien czy Twój problem prawny jest objęty przedmiotem działalności Kancelarii? Zapraszam do kontaktu.

W ramach kompleksowej pomocy prawnej Kancelaria Adwokacka świadczy usługi dotyczące między innymi:

 1. udzielana porad prawnych;
 2. sporządzania pism procesowych;
 3. przygotowywania projektów umów i opinii prawnych;
 4. stałej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych;
 5. pomoc prawna świadczona na rzecz organizacji pozarządowych
 6. reprezentowania przed sądami powszechnymi i polubownymi, organami ścigania, organami administracji publicznej.

Zakres świadczonej praktyki:

  • prawo karne – profesjonalna pomoc i doradztwo prawne we wszystkich rodzajach spraw karnych na etapie postępowania przygotowawczego i w procesach sądowych oraz na etapie postępowania wykonawczego
  • prawo cywilne – sprawy o zapłatę, odszkodowanie i zadośćuczynienie z tytułu błędów medycznych czy wypadków komunikacyjnych, sprawy o ochronę dóbr osobistych, sprawy o ochronę prawa własności i posiadania, zniesienie współwłasności
  • prawo rodzinne i opiekuńcze – reprezentacja w sprawach rozwodowych, alimentacyjnych, kontaktów z dziećmi oraz wykonywania władzy rodzicielskiej, zarówno w procesach sądowych, jak i postępowaniach mediacyjnych
  • prawo spadkowe – sprawy o zachowek, dział spadku czy stwierdzenie nabycia spadku
  • prawo administracyjne – reprezentacja w kontaktach z organami administracji publicznej, obsługa prawna uczestników procesu w sprawach z szeroko pojętego prawa administracyjnego, w tym prawa własności intelektualnej czy prawa farmaceutycznego
  • prawo pracy i ubezpieczeń społecznych – reprezentacja pracownika lub pracodawcy oraz reprezentacja w sporach z organami rentowymi
  • prawo spółek i handlowe – przygotowywanie umów handlowych, zakładanie i rejestracja podmiotów gospodarczych, obsługa bieżącej działalności podmiotów gospodarczych, windykacja należności
  • upadłość konsumencka – sprawy o ogłoszenie upadłości konsumenckiej przed sądem upadłościowym
  • wypadki komunikacyjne – prowadzenie kompleksowego postępowania przeciwko ubezpieczycielom, zadośćuczynienie za rozstrój zdrowia i uszkodzenie ciała, zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej, renta, odszkodowanie za pogorszenie się sytuacji życiowej
  • prawo organizacji pozarządowych – opracowanie aktów statuujących organizacje pozarządowe oraz rejestrację takich organizacji w Krajowym Rejestrze Sądowym, obsługa prawna wydarzeń istotnych dla organizacji pozarządowych oraz bieżące doradztwo organizacjom, pomoc prawna w uzyskaniu przez organizacje pozarządowe statusu organizacji pożytku publicznego
  • prawa osób niepełnosprawnych – orzecznictwo o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, uprawnienia osób niepełnosprawnych oraz członków ich rodzin, reprezentacja przed sądami, organami rentowymi oraz organami administracji publicznej
  • prawo imprez masowych – pomoc prawna osobom fizycznym, podmiotom gospodarczym oraz organizacjom pozarządowym w różnych sferach ich funkcjonowania związanych z organizacją i uczestnictwem w takich wydarzeniach

Oferta współpracy skierowana jest również do stron sporu potrzebujących zaufanego i bezstronnego mediatora. Jako stały mediator świadczę fachową pomoc w zakresie:

  • mediacje – prowadzenie mediacji pomiędzy stronami w sprawach karnych, wykroczeniowych oraz cywilnych i gospodarczych