Bieganie i rower a koronawirus

Bieganie i rower a koronawirus

Piękną pogoda za oknem sprawia, że ciężko jest spędzać czas w domu. Bieganie i jazda na rowerze to rozrywka dla wielu Polaków.

W portalach społecznościowych pojawia się wiele sprzecznych informacji nt. wprowadzonych przez rząd ograniczeń w życiu codziennym spowodowanych walką z SARS-CoV-2. Nieprawdziwe informacje dotyczące biegania czy jazdy rowerem powielają nawet dziennikarze i media. A jak wyglądają przepisy?

Prawo

Przepisy mające na celu walkę z COVID-19 bardzo szybko się zmieniają. Wpis powstaje w niedzielne popołudnie 05.04.2020 r. Zanim zastosujesz się do moich wskazówek sprawdź czy ustawodawca nie zdążył zmienić przepisów.

Od 01 kwietnia 2020 r. obowiązuje rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Z jego treścią możesz zapoznać się np. tu.

Zacznijmy od tego, że musimy rozgraniczyć sytuację osób objętych kwarantanną od osób nią nieobjętych. Na początek omówię sytuację tej drugiej grupy.

Osoby nieobjęte kwarantanną

Osoby nieobjęte kwarantanną są traktowane łagodniej.

Przed dniem 01 kwietnia 2020 r. obowiązywał, poza kilkoma wyjątkami jak np. praca, zakaz przemieszczania się. Taki zakaz obejmował także przemieszczanie się np. do lasów, choć nie wiedzieć czemu w świadomości ludzi utarło się przekonanie, że było to dozwolone.

Obecnie przepisy przewidują, że obowiązuje zakaz przemieszczania się. Obostrzenie to nie dotyczy przypadków zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego.

Osoby nieobjęte kwarantanną w okresie od 01 kwietnia 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. są objęte zakazem korzystania z pełniących funkcje publiczne i pokrytych roślinnością terenów zieleni. Ustawodawca wskazał tu przykładowo tereny parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych, zoologicznych, jordanowskich i zabytkowych, a także plaż.

Powyższe ograniczenia nie dotyczą wykonywania czynności zawodowych, działań podjętych dla ratowania zdrowia i życia oraz wolontariatu na rzecz walki z COVID-19.

Dodatkowo wprowadzono inne ograniczenia. Przy przemieszczaniu się pieszo wprowadzono nakaz zachowania od innych osób odległości nie mniejszej niż 2 m od siebie. Osoby poniżej 18. roku życia mogą przemieszczać się wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. Dodatkowo zakazano korzystania z rowerów miejskich dostępnych w miejskich wypożyczalniach.

Co to oznacza dla biegacza i rowerzysty?

Osoby nieobjęte kwarantanną muszą stosować się do powyższych wytycznych.

Jeśli nie zostałeś objęty kwarantanną i chcesz biegać lub jeździć na rowerze pamiętaj, że nie możesz korzystać z pełniących funkcje publiczne terenów zielonych. Choć przepisy nie mówią tego wprost, to można przyjąć, że bieganie czy jazda rowerem może zaspokajać niezbędne potrzeby związane z bieżącymi sprawami życia codziennego.

Musisz również pamiętać, że biegacze jako osoby poruszające się pieszo muszą zachować odległość 2 m od innych osób. Rowerzyści nie mogą korzystać z systemów rowerów miejskich. Osoby poniżej 18. roku życia mogą przemieszczać się tylko pod opieką osoby dorosłej – dotyczy to zarówno rowerzystów jak i biegaczy.

Oczywiście musisz jeszcze pamiętać o innym ograniczeniu – zakazie zgromadzeń.

Osoby objęte kwarantanną

Osoby objęte kwarantanną MUSZĄ zostać w domu (lub w innym wskazanym przez nie miejscu).

Jeśli jesteś objęty kwarantanną wybij sobie z głowy bieganie czy jazdę rowerem.

Kara

Za nieprzestrzeganie ww. ograniczeń osoba łamiąca przepisy może narazić się na nałożenie drogą decyzji administracyjnej kary pieniężnej w wysokości od 5.000 zł do 30.000 zł.

Dotyczy to zarówno osób objętych kwarantanną jak i osób nią nieobjętych, a łamiących powyższe obostrzenia. Taką decyzję można zaskarżyć. Wbrew obiegowej opinii takiej decyzji nie można nie przyjąć. Zapewne wiele osób myli taką karę z karą grzywny nakładaną w postępowaniu mandatowym za wykroczenia. I dopiero w takim postępowaniu pojawia się możliwość nieprzyjęcia mandatu.

Oprócz kary pieniężnej (nakładanej przez sanepid) osoba łamiąca obostrzenia naraża się na odpowiedzialność karną. Może odpowiadać za wykroczenie, jak i za przestępstwo.

Wykroczenie

Art. 54 kodeksu wykroczeń

Kto wykracza przeciwko wydanym z upoważnienia ustawy przepisom porządkowym o zachowaniu się w miejscach publicznych,

podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.

Art. 116 kodeksu wykroczeń

§ 1. Kto, wiedząc o tym, że:

1) jest chory na gruźlicę, chorobę weneryczną lub inną chorobę zakaźną albo podejrzany o tę chorobę,

2) styka się z chorym na chorobę określoną w punkcie 1 lub z podejrzanym o to, że jest chory na gruźlicę lub inną chorobę zakaźną,

3) jest nosicielem zarazków choroby określonej w punkcie 1 lub podejrzanym o nosicielstwo,

nie przestrzega nakazów lub zakazów zawartych w przepisach o zapobieganiu tym chorobom lub o ich zwalczaniu albo nie przestrzega wskazań lub zarządzeń leczniczych wydanych na podstawie tych przepisów przez organy służby zdrowia,

podlega karze grzywny albo karze nagany.

Kara może zostać nałożona przez sąd albo przez policję w postępowaniu mandatowym.

Kara grzywny w postępowaniu mandatowym może wynosić 500 / 1000 zł. Przysługuje Ci możliwość nieprzyjęcia mandatu. W takiej sytuacji policja skieruje do sądu wniosek o ukaranie. Sąd może nałożyć karę grzywny w wysokości od 20 do 5.000 zł.

Przestępstwo

Art. 161 kodeksu karnego
§ 2. Kto, wiedząc, że jest dotknięty chorobą weneryczną lub zakaźną, ciężką chorobą nieuleczalną lub realnie zagrażającą życiu, naraża bezpośrednio inną osobę na zarażenie taką chorobą,

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 2 naraża na zarażenie wiele osób,

podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Jak widzisz za ww. przestępstwo przepisy przewidują karę pozbawienia wolności.

 

Przepisy nie są jasne i w różny sposób mogą być interpretowane np. przez stróżów prawa.

Jeśli przyjdzie Ci do głowy niestosowanie się do przepisów pomyśl o jednej rzeczy: czy warto?

Każdy przypadek może różnić się od siebie i powodować konieczność zasięgnięcia porady prawnej. Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej proszę o kontakt.